Co jsme již udělali?

Vjezdový systém Sesam-e

Sesam-e sleduje kamerou vjezdové místo a rozpoznává registrační značky přijíždějících vozidel.

Vozidlům, která jsou pro daný den, čas a místo povolená, automaticky otevírá závoru. Ostatní vozidla jsou odmítnutá, nebo jejich vjezd musí potvrdit obsluha.

Systém archivuje vjezdové fotografie všech vozidel. V archivu lze snadno dohledat např. všechny vjezdy vozidla s danou registrační značkou.


V CodeBerry jsme Sesam-e kompletně vymysleli, navrhli a vyvinuli. Prodáváme ho jako vlastní produkt přes partnerské obchodní kanály.

Realizace: 6 měsíců (2010 - 2011)

Rozpočet: do 1 milionu korun


Více viz produktové stránky sesam-e.com.

© 2011 CodeBerry všechna práva vyhrazena