Kdo jsme a co nabízíme?

Poskytujeme komplexní služby v oboru

Provádíme analýzy požadavků, během kterých se zaměřujeme na pečlivé porozumění zákazníka, jeho byznysu, potřeb a očekávání. Sestavujeme funkční specifikace.

Sledujeme trh, testujeme a vybíráme vhodné technologie. Vytváříme funkční prototypy.

V případě potřeby umíme zajistit i výrobu specializovaných zařízení a průmyslový design.

Plánujeme a řídíme projekty, včetně součinnosti s dalšími subjekty.

Uvádíme systémy do provozu, zajišťujeme jejich údržbu, školíme perzonál.

Dodáváme komplexní řešení na klíč a přijímáme za něj celkovou zodpovědnost.


© 2011 CodeBerry všechna práva vyhrazena

Analýza požadavků zjišťuje a popisuje, jací uživatelé s produktem budou pracovat, co od něj očekávají, co v něm budou řešit a jaké od něj potřebují výstupy.

Analýza dále zkoumá požadavky na cenovou, licenční a servisní politiku, na preferované technologické prostředí a na požadovaný harmonogram realizace.

Zvýšená pozornost se věnuje případným protichůdným očekáváním.

Funkční specifikace přesně uvádí, jaké funkce a vlastnosti musí výsledný produkt splňovat.

Funkční specifikace typicky odráží dokončenou analýzu požadavků a požaduje takovou sadu funkcí a vlastností, aby byly uspokojeny zjištěné potřeby a očekávání.

Funkční specifikace se používá jako podklad pro výběrová řízení a je klíčovou součástí smluv.

Prototyp, často také nazývaný „proof of concept“, ověřuje praktické fungování vytipovaných klíčových komponent řešení.

Není nic horšího než v pozdní fázi projektu, kdy je čas i rozpočet vyčerpán, zjistit, že některá klíčová součást v praxi nefunguje dle předpokladů a celé řešení bez dalších náročných úprav nedokáže dobře plnit svoji funkci.

Výroba specializovaných zařízení přichází na řadu v okamžiku, kdy potřeby neuspokuje žádné na trhu běžně dostupné zařízení.

Řešili jsme například PC zabudovatelná do stísněných útrob policejních vozidel nebo schopné provozu v extrémních podmínkách saudskoarabské pouště.

K výrobě na míru se také často přistupuje z důvodů vzhledového odlišení. Takto jsme například vyráběli designové dotykové kiosky.

Důsledné plánování a kontrola termínů, milníků, nákladů a součinností je nutným předpokladem pro úspěšné dokončení projektu ve stanoveném harmonogramu, rozsahu a kvalitě.