Kdo jsme a co nabízíme?

Vyvíjíme softwarové aplikace a systémy

Nejčastěji firemní informační systémy, bezpečnostní systémy nebo systémy vizuální prezentace.

Vyvíjíme jak uživatelské aplikace, tak serverové systémy. V poslední době se zabýváme i aplikacemi pro chytré telefony.

Umíme systémy integrovat.

Nejraději dáváme lidem aplikace, se kterými pracují jen pomocí webového prohlížeče, problém nám ale nedělají ani klasické "tlusté" programy.

Máme zkušenost i s vysoce výkonnými systémy zpracovávající obrovské množství dat 24 hodin denně.


© 2011 CodeBerry všechna práva vyhrazena

Firemní informační systémy jsou například:

Bezpečnostní systémy jsou například:

Systémy vizuální prezentace jsou například:

Uživatelské aplikace jsou programy, se kterými lidé pracují.

Typické uživatelské aplikace jsou např. váš textový editor, webový prohlížeč, nebo přehrávač multimedií.

Serverové systémy se starají zejména o uložení, zpracování a přenos dat. Běžní uživatelé s těmito systémy přímo nepřichází do styku.

Typické serverové systémy jsou např. poštovní servery, webové servery, nebo databáze.

Systémová integrace spočívá v propojení různých samostatných systémů, typicky od různých výrobců, do součinného celku.

Integrace zpravidla zahrnuje výměnu dat mezi jednotlivými systémy.

Často se také vyrábí integrované uživatelského rozhraní tak, aby uživatelé nemuseli pracovat s mnoha různými uživatelskými aplikacemi, ale pouze s jednou.

Tlusté programy jsou ty, které je potřeba instalovat na každý počítač zvlášť a po instalaci jsou dostupné právě na tom počítači, na kterém byly nainstalované.

Typickým tlustým programem je např. Microsoft Office.

Chytré telefony nabízí vedle běžných telefonních funkcí množství funkcí známých z přenosných počítačů, např. práci s webem a poštou, spouštění aplikací, práce s dokumenty apod.